MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1 Alıcı Sözleşmeyi Okuduğunu, Anladığını, Haklarının Ve Yükümlülüklerinin Bilincinde Olduğunu Kabul Eder.

2.2 Satıcı Ve Alıcı, Sözleşme İle Kararlaştırılan Edimler Arasında Hiçbir Oransızlık Bulunmadığını Ve Karşılıklı Edimlerin İşin Niteliğine Uygun Olduğunu, Sözleşme Konusuna Giren İşlemler Kapsamında Herhangi Bir Tecrübesizliklerinin Bulunmadığını Kabul Ederler.

2.3 Alıcı, Sözleşme Kapsamında Yer Alan İşlemlerin Kendi Menfaatine Uygun Olduğu Konusunda Tam Bir Kanaate Vardığını Ve Tüm Şartlara Kendi Özgür İradesi İle, Hiçbir Güçlük Veya Sıkıntı İçinde Olmadan, Düşünerek, İsteyerek Ve Bilerek Uyacağını Kabul Eder.

2.4 Satıcı Ve Alıcı, Sözleşmenin Hükümlerinin Haksız Şart Sayılabilecek Bir Özellik Taşımadığını, Menfaatler Dengesi Bakımından Bir Haksızlık Olmadığını Kabul Eder.

2.5 İş Bu Sözleşme, Ekleri Ve ecemcicek.com üzerinden Yapılan İşlemler Kapsamında Tedarik Edilen Bilgiler Ve Elektronik Vasıtalarla Onaylanan Konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi’nin Gerekliliklerine Karşılık Gelmektedir.

2.6 İş Bu Sözleşme Hükümleri Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Herhangi Bir Haksız Şart İçermemektedir. Hükümler Dürüstlük Ve İyi Niyet Kuralına Aykırılık Teşkil Etmemekte Olup Tüketicinin Korunması Mevzuatına Uygun Olarak Hazırlanmıştır.

2.7 İş Bu Sözleşme Hükümleri 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu Hükümleri De Dikkate Alınarak Hazırlanmıştır. Yeni Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde Öngörülen Bağlayıcılık Ve İçerik Denetimi Alıcı Tarafından Yapılmıştır. İşbu Sözleşme Hükümlerinden Hiçbiri İşbu Sözleşme’nin Niteliğine Ve İşin Özelliğine Yabancı (Şaşırtıcı Şartlar) Nitelik Taşımaz. İş Bu Sözleşme Hükümleri Açık Ve Anlaşılır Bir Şekilde Yazılmış Olup Birden Çok Anlamı İfade Etmemektedir.

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Ecem Çiçek

Adresi: Remzi oğuz arık Mah. Tunus caddesi 65/a Kavaklıdere/Çankaya -Ankara

Telefon:

Fax:

E-posta: bilgi@ecemcicek.com

MADDE 4 – ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi: ..

Teslim masraflarının tutarı : TL

Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi

Miktarı: 1 Adet

Marka/Model:

Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI ’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7 Alıcı’nın is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İs bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.